Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ


    Υπάρχουν  ακόμα  πολλές  ευκαιρίες  για  ποιητικές  ασκήσεις   κυρίως  αυτές  που  συνδέονται  με  τις  γλωσσικές  ασκήσεις.   Κλασικό  παράδειγμα   αποτελεί  η  περίπτωση  όπου  η  παιδαγωγός  με  κατάλληλες  ερωτήσεις  καθοδηγεί  τα  νήπια  στη  σύνθεση  κειμένου. Συγκεκριμένα   παρατηρεί  μια  ανθισμένη  αμυγδαλιά  και  λέει:  Η   μικρή  αμυγδαλιά  στολίζεται ,  παίζει  παιγνίδια  με  τον  ήλιο.  Τι  άλλο  κάνει; Οι απαντήσεις   των  παιδιών  ήταν: Χαμογελάει,  είναι  χαρούμενη,  φοράει  τα  καλά  της.  Τι   νομίζετε  ότι   λέει  στον  ήλιο;   Ότι   είναι πολύ  όμορφη  και  θέλει  να  το  δείξει,  ότι  θα  πάνε  μια  εκδρομή ,  ότι  θέλει  να  τον  δει  από  κοντά. Ο   ήλιος   τι  απάντησε;  Έκλεισε  το  στόμα , γέλασε   και   άστραψε  το φως,   έστριψε  το  μουστάκι  του.  Η  παιδαγωγός  παίρνει  το  υλικό  και  μαζί  με  τα νήπια  επιλέγει  καταλληλότερες  λέξεις  και  ολοκληρώνει  το  σύνολο,  όπως  φαίνεται  και  στο  παρακάτω  κείμενο.

                 Η  μικρή αμυγδαλιά
                 ντύνεται,  στολίζεται
                 χαιρετάει  τον  ήλιο.
     
                Χαμογελάει  όμορφα
               και τον  παρακαλείς
             για     μια  μικρούλα   βόλτα

           Ο  ήλιος  δεν  απάντησε
              έκλεισε  το  στόμα 
              και  δεν  έβγαλε  μιλιά.

           Έστριψε  το  μουστάκι
              γέλασε  σαν  παιδάκι
            αλλά  δεν   κατέβηκε.

             Έχασε  την  ευκαιρία
             για  τη  βόλτα
               στην  παραλία.
    Ο  ανιμισμός,   η  φαντασία,  η  γεύση  της  αναλογικής  σύγκρισης,  οι  καινούργιες  λέξεις,  οι καινούργιες  σημασίες  είναι  τα  πιο  χαρακτηριστικά  στοιχεία  τέτοιων  παιδικών  συνθέσεων.  Εκτός  όμως  από  αυτές  τις  δραστηριότητες  υπάρχουν  και  άλλες  στις  οποίες  τα  νήπια  αισθάνονται  πολύ πιο  άνετα,  όπως  για  παράδειγμα  η  σύνθεση  δίστιχων,  τετράστιχων  και  ολοκληρωμένων  στροφών,  όπου  το  κυρίαρχο  στοιχείο  είναι   οι  παρηχήσεις, οι  συνηχήσεις,  οι ηχητικές  παραλλαγές, η  υποχώρηση  του νοήματος  και η  καταπληκτική  παρουσία της  ρίμας  και  του  ρυθμού.
     Στα  πλαίσια  μιας  οργανωμένης  δραστηριότητας  ορίζεται  ως  στόχος  η  αναζήτηση   και   συλλογή  λέξεων,   που   εκφράζουν   συγκεκριμένες  και  καθορισμένες σημασίες, όπως  για  παράδειγμα  λέξεις  που  εκφράζουν  σκληρότητα:  αγριάδα,  απότομος  βλοσυρός, κακός, πόλεμος,  μαλώνω  κ.ο.κ.  Σε  άλλη  δραστηριότητα  ορίζεται  ως  στόχος  η  καταγραφή  λέξεων,  που  εκφράζουν  ηρεμία:  γαλήνη,  απαλότητα,  αρμονία,  χαλάρωση,  ησυχία  κ.ο.κ. Τα   παιδιά συχνά  αντιλαμβάνονται ότι ο  ήχος  και  η  σημασία   ορισμένων  λέξεων  εναρμονίζονται . Πιο  εύκολη  είναι  η  δραστηριότητα  που  έχει  ως  στόχο  την  καταγραφή  λέξεων   συνθηματικών  ή  λέξεων  ηχητικών  δίχως  νόημα,  όπως  αναντάμ  παταντάμ  ή  τσίρι  -τσίρι  τσιριτρό  ή  τρα - λα  -λα  ή  μπαμ - μπαμ   κ.ο.κ.
    Πιο  σύνθετη  είναι  η  αναζήτηση  και  η   ανακάλυψη  της  σχέσης  ανάμεσα  σε   δύο  ή  και  περισσότερες  λέξεις  που  ομαδοποιούνται  τυχαία  από τα  παιδιά  χωρίς  κριτήριο  επιλογής.   Η  αναζήτηση  μιας  τέτοιας  σχέσης   ανάμεσα  σε  λέξεις   τυχαίες  υπάρχει  στη  βάση  της  ποιητικής  λειτουργίας και  άσκησης.  Σε  ένα σύνολο  τυχαίων  λέξεων   άσχετων  μεταξύ  τους προτείνονται  ελεύθεροι  συνδυασμοί  με  στόχο  το  σχηματισμό  φράσεων.   
[DOC] 

ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

users.auth.gr/akarakit/poesie.doc


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου